Junts per Sant Cugat proposa treballar per garantir la seguretat del recinte monumental del Monestir

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER GARANTIR LA PRESERVACIÓ I CONSERVACIÓ DEL MONESTIR DE SANT CUGAT I EL SEU ENTORN, PATRIMONI HISTÒRIC DE LA VILA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  1. Atès que el monestir de Sant Cugat, antiga abadia benedictina, va ser construït entre els segles IX i XIV, va esdevenir el monestir més important de l’històric comtat de Barcelona i destaca, especialment, pel seu claustre, clar exemple del romànic català.
  2. Atès que l’any 1931 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i que actualment, forma part del Museu de Sant Cugat, inaugurat el 23 d’abril de 2003, amb la missió de vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sant Cugat del Vallès.
  3. Atès que el 2017, en virtut de l’acord entre Ajuntament i la Parròquia, tot el conjunt monumental és de titularitat municipal
  4. Atès que en data 4 de febrer de 2016 es va constituir la Comissió Gestora del Monestir de Sant Cugat, la qual es va marcar com a prioritat elaborar d’un Pla Director que prioritzés l’arranjament de l’església, on calien les actuacions més urgents, sense oblidar la resta del conjunt i, també, elaborar un Pla d’Usos de tot l’entorn així com accions de recerca, coneixement, difusió i sensibilització.
  5. Atès que la Comissió Gestora del Reial Monestir de Sant Cugat està integrada per representants de l’Ajuntament de Sant Cugat, la Generalitat de Catalunya, la Parròquia de Sant Pere d’Octavià (Monestir), el Bisbat de Terrassa, la Diputació de Barcelona, la UAB i el Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat (GEL), fet que demostra la importància i rellevància d’aquest monument, que és un dels 5 monestirs més importants de tot Catalunya.
  6. Atesa la vulnerabilitat del conjunt front a actes vandàlics així com a accidents i la necessitat de preservar la seguretat en el recinte per conservar adequadament el patrimoni monumentalmés preuat de Sant Cugat.

 

Per tot l’exposat, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al ple l’adopció dels següents

 

ACORDS

  1. Que el govern municipal abordi, en el sí de la Comissió Gestora del Reial Monestir de Sant Cugat, la realització d’un estudi i la consegüent valoració de mesures de seguretat susceptibles de ser implantades per a la protecció del conjunt monumental amb l’objectiu de garantir la seva preservació i conservació.
  2. Que es doni trasllat de les mesures de seguretat i preservació acordades en els òrgans que corresponguin d’aquest consistori i que s’implantin tan aviat com sigui possible.

Sant Cugat del Vallès, 30 de juny de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ