JUNTS presentem al·legacions al pressupost municipal del Tripartit d’aquest 2022

Estem en fase de recuperació post pandèmia insuficient. Deute disparat i inflació. I cal afegir les evidents conseqüències de la guerra d’Ucraïna.
Davant d’aquest escenari, instem el govern Tripartit de Sant Cugat a tenir presents aquests punts, sense ànim d’exhaustivitat:

 1. L’agreujament de la situació econòmica, encariment de subministraments, productes alimentaris bàsics, hipoteques, lloguers… Preveure l’afectació severa a persones i famílies en situació d’exclusió i/o de risc d’exclusió.
 2. Respecte a l’activitat de l’Ajuntament de Sant Cugat:
  1. Pèrdua de poder adquisitiu de les partides pressupostades de 2022.
  2. Risc per a les licitacions.
  3. Escassedat en determinats aprovisionaments.
  4. S’encarirà el servei del deute públic.
  5. Impacte en ingressos.
 3. Convé accelerar el canvi.

Hi ha una absència total de rumb i de planificació, opacitat, paràlisi i males pràctiques pressupostàries:

 • Tots els pressupostos del tripartit van tard
 • Més diners inactius en mans de l’Ajuntament
 • Paper mullat, les previsions pressupostàries i la realitat tenen poc a veure
 • Manca de transparència
 • Equilibri? En 2022 veiem previsions molt optimistes per la banda dels ingressos i alhora dotacions baixes per a les despeses. El Tripartit de Sant Cugat tapa el forat que han generat al pressupost ordinari amb càrrec al romanent, als estalvis de l’ajuntament.

Junts per Sant Cugat hem presentat un total de 40 al·legacions i el govern Tripartit NO n’ha estimat cap:

 • 7 de caràcter general i tècnic
 • 8 que posen en dubte previsions d’ingressos
 • 25 sobre les previsions de despesa. Destaquem:

 

 • Pla d’inversions amb inclusió de les fonts previstes de finançament i previsions de calendari en coherència amb els anuncis polítics que van formulant.

 

 • Cohesió social
  1. Reduccions de despesa previstes al pressupost per fer front a situacions d’exclusió habitacional
  2. Tornem a exigir la reposició del nivell de suport municipal a les famílies nombroses que hi havia fins al mandat passat
  3. Més suport al teixit d’entitats

 

 • Barris
  1. Recuperar els saldos de lliure disposició dels barris, que no apareixen ni el de capítol II d’ordinari ni els del capítol VI, corresponent a les inversions.
  2. Buits de connectivitat a xarxes digitals a diverses zones del municipi, menció especial al barri de Can Cortés.
  3. Avinguda del Baixador.

 

 • Teixit productiu
  1. tornem a plantejar que les línies de suport plantejades via subvenció continuen sent minses i lentes i costoses de gestionar.
  2. Línia addicional en forma de microcrèdits.
  3. Espais d’oci nocturn saludable (moció juny 2020).
  4. Anul·lació definitiva de les taxes de via pública per a les terrasses de bars i restaurants.
  5. Anul·lació definitiva de la taxa d’escombraries.

 

 • Inversions de medi ambient
  1. Centre logístic de tractament de la biomassa (projecte plurianual).
  2. Canalització d’aigües regenerades de la depuradora de Sabadell.

 

 • Cultura i altres
  1. Infradotacions en diversos àmbits: Festa Major, Envelat de Nadal, Cavalcada de Reis, Premis Sant Cugat, Oficina Jove comunicació…
  2. Instrument de patrocini per a les entitats culturals.

 

 • Cost del govern del Tripartit. Rebutgem la pujada pressupostada en les partides destinades als òrgans de govern i el personal directiu en més d’un 6%.

 

CONSULTA LES AL·LEGACIONS DE JUNTS