Contra l’espionatge polític a persones vinculades a l’independentisme català

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA MOCIÓ DEL CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  SOBRE L’ESPIONATGE POLÍTIC A PERSONES VINCULADES A L’INDEPENDENTISME CATALÀ

The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d’informació que afecten la seguretat d’internet i que amenacen els drets humans.

En aquest informe es recull que més de 65 persones vinculades a l’independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari elaborat per l’empresa israeliana NSO, que només és venut a estaments governamentals, és a dir, a estats.

L’ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic, els darrers anys, de programari espia dirigit contra polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats, s’emmarca en la persecució molt més àmplia contra milers de ciutadans per l’únic fet de defensar la independència de Catalunya, de manera totalment pacífica i democràtica.

Totes les forces democràtiques haurien d’alçar-se enfront de la vulneració de drets, especialment per a garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques.

Aquest cas d’espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès adopta els següents

ACORDS

  1. Condemna l’espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.
  2. Manifesta el seu suport i tota la seva solidaritat a les més de 65 persones que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate.
  3. Exigeix al Govern de l’Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s’assumeixin les responsabilitats a tots els nivells pertinents davant d’aquesta pràctica il·legal d’espionatge contra la dissidència política, en aquest cas, contra membres del moviment independentista català.
  4. Reclama l’adopció urgent per part de l’Estat de les mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d’espionatge i persecució per defensar un projecte polític.
  5. Reafirma el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics.
  6. Es compromet a protegir i preservar els drets dels regidors i treballadors d’aquest consistori i, als ciutadans que tinguin indicis suficients de ser-ne víctima, oferint un servei d’anàlisi de mòbils i aparells informàtics i en el cas de demostrar-se, oferir suport legal i personar-se en les causes que s’obrin arrel de les denúncies de les víctimes.

Sant Cugat del Vallès, 31 de maig de 2022

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ