Carles Brugarolas: “La veritat sobre la situació econòmica de l’Ajuntament”

L’alcaldessa ho va tornar a fer. En el marc del ple sobre l’estat de la ciutat del passat dia 27, en el torn final i quan ja no hi havia dret a rèplica es va permetre esbroncar el grup de Junts per Sant Cugat per afirmar que hi ha un forat al pressupost de prop de 15 milions d’euros. Va dir que és fals, que 2022 s’ha tancat amb 15 milions d’euros de superàvit i ens va instar a rectificar. Aquestes declaracions, i la resta emeses des del Tripartit, es van fer quan encara no teníem les dades concretes ni els informes preceptius de la intervenció municipal.

Ara ja les tenim (encara no totes) i les hem estudiat com fem sempre, i ja podem explicar quina és la situació més enllà de valoracions subjectives i/o d’interès partidista:

1.- EXECUCIÓ BAIXÍSSIMA. Persisteix la paràlisi del tripartit

En ingressos l’execució és baixíssima. S’ha recaptat molt menys del que es va pressupostar simplement perquè els ingressos estaven claríssimament inflats al pressupost, tal com havíem anunciat en al·legacions i a tot arreu on vam poder.

En despeses, el pressupost disponible no executat (romanent de crèdit) és enorme, uns 77 milions d’euros dels quals uns 50 milions d’euros són inversions i prop de 20 milions d’euros d’ordinari (compres béns i serveis, subvencions a famílies i entitats altres altres). L’ajuntament continua tenint enormes saldos als bancs, allà inactius.

2.- RESULTATS NEGATIUS. L’Ajuntament ha fet DÈFICIT aquest 2022

Tots els indicadors de resultat de l’any són negatius (Resultat pressupostari -7,3 milions d’euros, Resultat pressupostari ajustat -3,6M, Estalvi Net: -3,06%, Necessitat/Capacitat de finançament (dèficit/superàvit segons SEC): -6,7 milions d’euros.

3.- ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU. Solvència encara positiva, baixant ràpidament

És l’indicador que acumula resultats pressupostaris actuals i precedents, assimilable als fons propis d’una empresa i a la idea de solvència: Romanent de tresoreria: 13,8 milions d’euros, Romanent tresoreria ajustat: 10,9 milions d’euros. S’han reduït a la meitat en un any.

Afegint-hi els romanents dels organismes autònoms (uns 2 milions d’euros) és d’on surt la xifra dels 15 milions d’euros que deia l’alcaldessa. En cap cas indica, però, un tancament positiu de l’exercici.

4.- CONSEQÜÈNCIES. Pla de Sanejament: Ajustos importants i control extern

Al contrari, són resultats greus que la llei exigeix que cal corregir elaborant un Pla Econòmic -Financer per concretar quins ingressos (impostos) pujaran i quines despeses es reduiran (retallades) per recuperar l’equilibri, i un Pla de Sanejament, que implicaria a més haver de demanar permís per concertar deute.

Vaja, com si estiguéssim intervinguts.

Ara, però, des de la pandèmia, hi ha parts de la normativa d’estabilitat pressupostària que estan suspeses. Estem fent consultes jurídiques per poder concretar exactament fins on arribarà el nivell d’afectació a la capacitat operativa de l’Ajuntament i a l’autonomia de gestió.

5.- COM HEM ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ?

La veritat és que l’informe d’intervenció és demolidor: “Deficient confecció del pressupost”, “Polítiques poc clares i meditades”, “Manca de cultura en el control financer”… Aquestes són només algunes de les expressions literals que incorpora.

Just el que hem vingut denunciant durant anys, que l’àrea econòmica del Tripartit s’estava conduint políticament de manera nefasta, que els pressupostos del Tripartit, aprovats sempre tardíssim quan s’han presentat, són paper mullat, que no hi ha planificació ni estratègia i que s’ha abandonat per complet l’exigència de rigor en la gestió dels recursos públics que són de totes i tots. Caldran almenys 2 anys per revertir aquesta situació.

Aleshores, hi ha o no un forat el pressupost de més o menys 15 milions d’euros?

Doncs lamentablement sí, tal com fa anys que venim advertint. Ens remetem novament a l’informe d’intervenció: “Respecte 2019, les despeses corrents han pujat +10,5 milions d’euros i els ingressos corrents han baixat -5,5 milions d’euros, hi ha un desfasament de 16 milions d’euros”.

Fa anys que ho venim dient, incrementen despesa estructural molt per sobre dels ingressos estructurals, el resultat era obvi i segur, col·lapse. Han vingut tapant forats tirant del romanent (uns 9 milions d’euros en 2021, uns 13 milions d’euros en 2022), cosa que normalment està prohibida.

Ja es veu que entre inflació, increments de nòmines i tipus d’interès el forat de 2023 serà encara més gran si no es produeixen retallades de despesa de gran envergadura.

6.- TRANSPARÈNCIA. RESPONSABILITAT

No hi ha superàvit, senyora alcaldessa, tot el contrari. Mal que els pesi, per tant, qui haurà de rectificar són vostès, senyores i senyors del Tripartit.

Expliquin d’una vegada per què no tenim ni tan sols una proposta de pressupost per 2023, cosa inaudita en un govern que té majoria absoluta.

Confirmin que atès que no el podien quadrar sense fer explícites enormes retallades han preferit prorrogar el de 2022.

Publiquin el contrast 2022-2023 de disponibilitats pressupostàries reals, partida per partida per tal que tothom pugui veure si tindran o no afectació directa. Facin públiques les partides de despesa que hauran de reduir. Detallin les inversions previstes que s’han quedat sense pressupost.

Expliquin què passarà amb les entitats que fins ara havien vingut rebent suport públic municipal a través de convenis la dotació pressupostària de les quals, segons diuen, no ha passat a 2023.

Justifiquin l’increment de 300.000 euros en el mes d’octubre en el pressupost de 2022 per a despeses de comunicació i protocol d’alcaldia. Diguin per què ha estat necessari que la despesa en concepte de càrrecs electes i personal directiu hagi passat de 631.000 a 1.005.000 euros anuals en aquest mandat.

Expliquin com pot ser que estiguem en aquesta situació si no hi ha res important fet de nou en tot el mandat. Intentin, ni que sigui aquests darrers mesos del seu mandat, gestionar amb rigor, transparència i responsabilitat.

Carles Brugarolas
Regidor de Junts per Sant Cugat

Article publicat a Cugat Media