Proposem obrir una delegació de la tresoreria de la Seguretat Social a Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNS PER SANT CUGAT PER L’OBERTURA D’UNA DELEGACIÓ DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL A LA NOSTRA CIUTAT

 

EXPOSICIÓ DE FETS

  1. Atès que a Sant Cugat del Vallès, malgrat hi residim més de 90.000 persones, no disposem d’una Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, fet que obliga tant a particulars com a autònoms i empresaris a haver-se de desplaçar a municipis propers (amb un nombre d’habitants clarament inferior al de la nostra ciutat) per tal de fer qualsevol tràmit o gestió, amb la consegüent pèrdua de temps i eficiència tant per als ciutadans i ciutadanes com per a les empreses.
  2. Atès que, segons dades de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), a desembre de 2020 el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i empadronades a Sant Cugat era superior a 43.000 i que, a data d’avui, hi tenim al voltant de 3.300 empreses establertes i, també, uns 8.000 treballadors autònoms.
  3. Atès que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) és un Servei Comú de la Seguretat Social, tutelat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
  4. Atès que disposar d’aquest servei és una mancança que cal resoldre i que, en el context de crisi social i econòmica actual, esdevé especialment important per la ciutadania tenir a l’abast els serveis necessaris per tal de dur a terme totes aquelles gestions necessàries pel seu dia a dia, tant a nivell individual com a nivell empresarial.
  5. Atès que en el Pla de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat 2019-2023 no queda recollit aquest tema.

 

 

D’acord amb tot l’exposat, el nostre grup municipal demana que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents

ACORDS

 

  1. Que el govern municipal dugui a terme les accions necessàries per tal de facilitar l’obertura d’una delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social al nostre municipi.
  2. Que s’informi de les gestions dutes a terme i els resultats obtinguts en el marc de la comissió informativa corresponent.

Sant Cugat del Vallès, 26 de març de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ