Proposem mobilitzar, a través del deute, 6,5 M de € addicionals d’acció urgent contra la crisi

Junts per Sant Cugat creu que ara toca que siguin les administracions les que s’endeutin i no les famílies. Per aquesta raó proposa mobilitzar, a través de l’endeutament, un import addicional de 6,5 milions d’euros amb la finalitat “d’Invertir”, més que en “gastar”.

6,5 milions de € addicionals per crear valor, per a capitalitzar empreses, entitats, comerços i autònoms. Una inversió amb retorn econòmic, social i ambiental.

 El pressupost i els recursos humans són les dues grans eines que té un equip de govern municipal per fer realitat el seu projecte. Dilluns 8 de juny, en un ple extraordinari, s’aprovarà inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Sant Cugat del 2020. El millor hauria estat tenir pressupost des del dia 1 de gener. El temps habilitat per a la discussió política fa impossible la incorporació de modificacions derivades de possibles pactes. Tot i això agraïm el canvi d’actitud del Tinent d’Alcalde Pere Soler. Tant de bo mantinguem el diàleg encetat pel bé de Sant Cugat.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica i social molt important que afecta i afectarà, de forma cruel, a molts veïns i veïnes de  Sant Cugat. És imprescindible millorar la capacitat de resposta de l’ajuntament i de la ciutat davant aquest fet, i una de les millors eines per a fer-ho és el pressupost municipal.

Junts per Sant Cugat hem estudiat detalladament la proposta i hem treballat de forma constructiva fent aportacions que hem lliurat al tinent d’alcalde Pere Soler. Propostes que són possibles i que si les accepten poden contribuir a enfortir-nos com a ciutat.

La proposta de Junts per Sant Cugat

Les nostres aportacions a la proposta de pressupost van en el mateix sentit que tot el programa Plantar Cara: enfortir la xarxa d’atenció social, mitigar les conseqüències econòmiques i evitar l’increment de l’atur.

Per a fer front a aquest escenari cru i incert proposem:

1r – Exigir que el gobierno de España permeti desbloquejar el superàvit.

2n – Fer realitat el “Pacte Sant Cugat”

3r – Un reforç de 6,5 milions de € addicionals d’Acció Urgent Contra la Crisi

 

1r – Exigir que el gobierno de España permeti desbloquejar el superàvit.

Sant Cugat té 52 milions de € al banc que no pot fer servir, quan més ho necessita.  Demanem al PSOE que atengui les peticions del món local i autoritzi els ajuntaments a utilitzar aquesta tresoreria fruit de la bona gestió.

2n – Fer realitat el “Pacte Sant Cugat”

Toca a l’ajuntament lideri el PACTE DE SANT CUGAT, un pacte  de ciutat que garanteixi la pluralitat política per a mobilitzar el potencial del conjunt de la societat molt més enllà de l’estret marge de les finances públiques municipal.

3 – Un reforç de 6,5 milions € addicionals d’Acció Urgent Contra la Crisi

Ens sorprèn que el govern proposi reduir l’endeutament en moments com els actuals, quan el que toca és que les administracions facin de locomotora de la recuperació. Davant la impossibilitat que imposa el Gobierno de España de fer servir la tresoreria de l’ajuntament, ara és l’hora que s’endeutin les administracions, no  la ciutadania.L’ajuntament de Sant Cugat de fa anys que ha fet els deures i disposa d’una economia forta i solvent.

Des de Junts per Sant Cugat formulem al govern la següent proposta, tècnica i econòmicament equilibrada i viable, i imprescindible per afrontar els moments actuals:

Una inversió amb retorn econòmic, social i ambiental, de 6,5 milions de € addicionals:

  • 3 M de € de fons estructurals per a entitats;
  • 2 M de € de suport en capital a l’activitat econòmica;
  • 0,5 M de € de microcrèdits;
  • 0,25 M de € per iniciar dos projectes d’inversions contra el canvi climàtic (centre logístic biomassa i canalització d’aigües)

i una redistribució de partides de despesa per enfortir el suport a

  • persones i famílies (600.000€) 
  • comerços, bars i restaurants (665.000€)

Entre altres.

Es tracta d’una fórmula de cooperació entre el sector públic i el privat per generar valor social, econòmic i ambiental.  Amb aquesta operació, la ràtio d’endeutament seguiria clarament per sota del llindar del 90% dels ingressos corrents.

El valor social d’aquesta inversió es traduirà en una millora del benestar, reduint la desigualtat i la degradació del medi, incorporant costos i beneficis socials, mediambientals i econòmics.

Tot seguit, adjuntem el document amb les propostes del grup municipal de Junts per Sant Cugat a l’avantprojecte del pressupost municipal 2020 de l’Ajuntament de Sant Cugat:

Aportacions_Junts per Sant Cugat pressupost_2020

Sant Cugat, de 5 de juny de 2020