Proposem mesures en benefici de la gent gran de Sant Cugat

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT DE MESURES EN BENEFICI DE LA GENT GRAN DE SANT CUGAT que defensarem al ple municipal del 16 de novembre:

Atès que el nombre de santcugatencs i santcugatenques majors de 65 anys a Sant Cugat és de 12.722, segons dades de l’any 2019,  representant un 13,97% de la població total del municipi.

Atès que a Sant Cugat tenim 6 casals per a la gent gran, orientats a ser un espai de trobada entre els seus usuaris i usuàries, en els que poden participar d’una variada oferta d’activitats pensades per a ells.

Atès que s’han pogut constatar els beneficis que el contacte intergeneracional té tant per a la gent gran com pels més joves que fan alguna mena de tasca de suport o acompanyament amb ells.

Atès que a Sant Cugat hi ha diferents entitats i associacions que treballen amb i per la gent gran i totes elles requereixen alguna mena de suport de l’administració municipal.

Ateses les declaracions de la Tinent d’Alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, en què afirma que és necessari generar eines d’empoderament i que s’han començat a treballar en un Pla estratègic i la creació d’un Consell de la Gent Gran, entre altres mesures.

Atès que en el pla de mandat presentat pel govern municipal hi figura el compromís de Construcció d’una residència assistida i centre de dia per a gent gran.

Atesa la situació actual en la que és necessari extremar les mesures d’atenció i prevenció adreçades a la gent gran,  així com en tots aquells centres on visquin o bé desenvolupin les seves activitats i trobades.

D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat sol·licitem al ple que prengui els següents:

ACORDS

  1. El Consell de la gent gran sobre el qual s’està treballant garantirà la transversalitat i vinculació amb la resta de consells (infants, joves, cultura, esports, serveis socials, sanitat…)
  2. La futura residència amb centre de dia comptarà amb una plataforma de serveis i s’inclourà en el projecte la modalitat d’habitatges tutelats.
  3. Habilitar una partida econòmica del pressupost municipal per instal·lar oxigen a les residències de gent gran, per tal de millorar la qualitat de vida dels residents i evitar desplaçaments innecessaris, sempre i quan la situació clínica de la persona gran no requereixi hospitalització.
  4. Facilitarem un servei de taxi adaptat i a demanda.
  5. Engegar un programa d’“Inclusió digital” de formació continuada per a gent gran.
  6. Iniciar el programa “ Llars compartides”.
  7. Mentre duri la pandèmia, garantir una especial cura en el manteniment a les residències i que s’estableixin els protocols necessaris per tal de facilitar la trobada entre les persones residents i els seus familiars.

Sant Cugat,  28 d’octubre de 2020

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ