L’Estat espanyol no aporta ajuts directes al comerç, restauració, autònoms i pimes davant la crisi actual

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER DENUNCIAR LA NUL·LA IMPLICACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL EN L’APORTACIÓ D’AJUTS DIRECTES A COMERÇ, RESTAURACIÓ, AUTÒNOMS I PIMES DAVANT LA CRISI ECONÒMICA PROVOCADA PER LA COVID19

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que l’actual crisi econòmica de la COVID ja ha destruït unes 20.000 empreses a Catalunya, incrementant l’atur en un 29,1% i sumant 114.399 nous aturats el darrer any, el que fa que comptem ja amb 508.081; amb 175.000 (23%) amb situació d’ERTO, i amb un 15,4% d’autònoms (84.000) sol·licitants d’alguna prestació. Amb una pèrdua total d’hores treballades a Europa d’un 14,9%, un 26,5% a l’Estat, i amb aquest indicador a Catalunya, situat en un 29,8%.

Atès que la UE va reaccionar ràpid a la primavera de l’any passat suspenent el Pacte d’Estabilitat per donar marge fiscal als estats membres, i permetre’ls invertir gairebé sense límits. I, també, va flexibilitzar les normes que regulen les ajudes d’estat, els subsidis, precisament perquè els països puguin injectar diners directament al teixit econòmic i tractar de gestionar els estralls de la crisi.

Atès que des de llavors, els estats membres han posat en marxa desenes d’esquemes amb l’objectiu de donar suport a petites, mitjanes, grans empreses i als autònoms, creant marcs d’ajuda als sectors més afectats.

Atès que Espanya és el país europeu més afectat pel virus, no només a nivell de contagis, sinó també de gent que s’ha quedat sense feina, i que malgrat això estem lluny de ser un país de referència aportant solucions al teixit econòmic i sobretot a les PIMES com a part més feble de la crisi econòmica.

Atès que Espanya va apostar per diferir com a estratègia. I tant les petites com les grans companyies critiquen aquesta solució, les primeres perquè demanaven un ajornament generalitzat d’impostos, i les segones, perquè se les ha deixat fora de qualsevol solució d’aquest tipus, quan sostenen milers de llocs de treball i són els grans contribuents fiscals.

Atès que Espanya s’ha convertit en l’economia de l’ajornament dels seus pagaments fixos (llum, lloguer, aigua…), més que en proporcionar ajuda directa, a diferència de la resta de països europeus que aposten pel suport a pimes i autònoms de manera directa, atorgant-los ajudes a fons perdut perquè mantinguin oberts els seus establiments.

Atès que França, Itàlia i Alemanya (tres grans economies europees) han posat en marxa més ajudes directes i subvencions per al teixit empresarial. Espanya, per contra, compta amb el pressupost més baix en avals i l’única de les 5 grans economies europees que no aporta subvencions a fons perdut. L’estat espanyol és l’únic d’Europa on el govern no ha donat ajuts als afectats per tancaments i caigudes del negoci.

Atès que, fins a la segona onada de COViD a la tardor, Espanya va aportar en volum brut 100.000 milions d’euros, un 8% del PIB. La resta de grans economies han dotat els seus avals amb entre tres i vuit vegades més pressupost, Alemanya amb 820.000 milions d’euros, (24% de l’PIB), 450.000 milions d’Itàlia, (25% PIB), 300.000 milions de França, (12% PIB)

 

Atès que pel que fa la 3a onada de COVID Espanya segueix a la cua europea en la resposta a la crisi del coronavirus amb 4.220 milions d’euros per fer front als rebrots. Mentre Alemanya posa 11.000 milions d’euros mensuals per als sectors més afectats.

Atès que tots els ajuts directes que han rebut pimes i autònoms han vingut de les comunitats autònomes, amb més importància o menys i sumen uns 10.000 milions d’Euros. Catalunya n’aporta aproximadament uns 1.700 milions d’Euros en ajuts totals a l’estat només per darrera d’Andalusia.

Atès que des del sector de l’empresa i del comerç (Cambra, Pimec, etc) es consideren molt insuficients els ajuts aprovats per a pimes i autònoms, i exigeix més implicació de l’estat espanyol per a pal·liar els efectes de la crisi.

Atès que la Generalitat només recapta el 5% de tots els impostos que es recapten a Catalunya, que no recapta cap gran tribut, que. no pot emetre deute al 0%, que no pot accedir tampoc als fons europeus com el SURE o el MEDE, ni tampoc participar directament en els fons Next Generation, que arribaran a partir de l’estiu.

Atès que cal una reacció urgent i ràpida de l’estat Espanyol que és qui te les eines i els recursos per aportar solucions futures que ens facin sortir de la crisi amb els menys danys possibles i poder tenir una recuperació més ràpida.

Atès que la falta de mesures pot provocar més destrucció d’empreses, més persones aturades, que les empreses no puguin recuperar les persones en situació d’ERTO o que no puguin tornar el deute adquirit (ICO) fent-les inviables en un futur immediat.

Per tot l’exposat, el nostre grup municipal proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS

  1. Denunciar la nul.la implicació del govern de l’estat espanyol en l’aportació d’ajuts directes a comerç, restauració, autònoms i pimes davant l’actual crisi econòmica provocada per la COVID-19.
  2. Instar al govern de l’estat a posar a disposició del teixit econòmic ajuts directes que permetin  gestionar l’actual situació de crisi.
  3. Instar al govern central a aportar recursos per a que les comunitats autònomes puguin generar esquemes de suport que donin resposta concreta a la sortida de la crisi.

 

Sant Cugat del Vallès, 2 de febrer de 2021

 

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ