Junts proposa reduir els terminis d’execució d’obres i obertura de la masia de Can Canyameres, a Volpelleres

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT PER TAL DE REDUIR ELS TERMINIS D’EXECUCIÓ D’OBRES I OBERTURA DE LA MASIA DE CAN CANYAMERAS AL BARRI DE VOLPELLERES

 

EXPOSICIÓ DE FETS

 

  1. Atès que la Masia de Can Canyameres, construcció datada entre els segles XVI-XVII i abandonada des de fa anys és de propietat municipal.
  2. Atès que la rehabilitació de la Masia i la seva recuperació com a equipament pel barri de Volpelleres és una llarga reivindicació veïnal i que, responent aquesta demanda, l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu per tal de decidir sobre els usos i també les activitats que podria acollir l’edifici.
  3. Atès que, fruit d’aquest treball que ha comptat amb la participació de tècnics, veïns i veïnes i polítics, el 21 d’abril es va presentar el retorn dels resultats relatius a la primera proposta del Pla funcional per a la Masia i es va preveure la seva aprovació pel dia 6 de maig d’enguany.
  4. Atès que el procés participatiu ha estat molt productiu i les conclusions satisfactòries per a tots els participants.
  5. Atès que la proposta es constata engrescadora per a totes les parts implicades i genera expectatives en el veïnat de Volpelleres que, finalment, podrà gaudir d’un nou equipament pel barri.
  6. Atès que els terminis d’execució de la proposta preveuen dur a terme el projecte l’any 2023, i l’execució del mateix l’any 2024, no podent-se per tant iniciar les activitats fins l’any 2025, fet que provoca desencís i la petició d’accelerar els terminis.

Per tot l’exposat, el nostre grup proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’aprovació dels següents

 

ACORDS

  1. Que es revisin tots els terminis contemplats actualment a la proposta de Pla funcional per tal d’avançar-los i escurçar així el termini d’execució de les obres i obertura dels serveis que oferirà com a equipament municipal la Masia de Can Canyameras al barri de Volpelleres.
  2. Que la nova calendarització de la despesa de tot el procés de rehabilitació i posada en marxa de l’equipament quedi recollida en els pressupostos municipals corresponents.
  3. Que s’informi dels nous terminis en el Consell de Barri del Centre Oest.

 

Sant Cugat del Vallès, 11 de maig de 2021

 

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ