Junts proposa crear un certificat verd de suport al sector econòmic i social de Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA CREACIÓ D’UN CERTIFICAT VERD DIGITAL COM A SUPORT A LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR ECONÓMIC I SOCIAL DE SANT CUGAT

 

EXPOSICIÓ DE FETS

 

 1. Atès que mentre no es completi el període de vacunació total de la població en el que estem immersos i fins que no s’assoleixi la total immunitat de grup no podrem recuperar la normalitat total de l’activitat.
 2. Atès que iniciarem un període de represa de la normalitat del que no podem establir durada en el temps: tot i que es preveu un període d’obertura no tenim la certesa que un nou període de contagi pugui encara allargar més les restriccions localitzades en el territori.
 3. Atès que la represa de l’activitat econòmica total és urgent per a aquells sectors més castigats per les restriccions (hostaleria, oci nocturn, bellesa, perruqueries, esport, cultura…) i també per a nombroses empreses d’altres sectors.
 4. Atès que la UE proposa la creació a partir del proper juny d’un certificat gratuït verd digital per facilitar la lliure circulació segura a l’interior de la UE durant la pandèmia COVID-19. El certificat verd digital demostrarà que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, ha rebut un resultat de la prova negatiu o s’ha recuperat de la COVID-19.
 5. Atès que la UE ja ha declarat que el sistema de certificat verd digital és una mesura temporal ja que se suspendrà un cop l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declari el final de l’emergència sanitària internacional COVID-19.
 6. Atès que països com Dinamarca, Suècia i Israel ja disposen de passaport verd, i que en països com a Alemanya el 75% de la població es mostra favorable a la creació d’un certificat verd digital.
 7. Atès que el certificat verd digital ofereix una solució a tota la UE per garantir que els ciutadans de la UE es beneficiïn d’una eina digital harmonitzada, fàcil d’utilitzar, no discriminatòria i segura, que respecti plenament la protecció de dades per donar suport a la lliure circulació a la UE.
 8. Atès que altres ciutats de Catalunya ja estan experimentant amb sistemes de certificats verds locals que promoguin un entorn segur i que aporten eines que ajuden al fet que  les persones disposin de major seguretat a l’hora de desplaçar-se, participar en esdeveniments, comprar, anar a restaurants o dur a terme altres activitats que abans de la pandèmia eren quotidianes. Com per ex. la ciutat de Girona amb el projecte “Obrir Girona”.
 9. Atès que Sant Cugat compta amb un important percentatge de població amb lligams familiars o laborals amb altres països d’Europa o d’altres continents i que es veuen obligats a viatjar amb freqüència.
 10. Atès que actualment ja són nombroses les entitats esportives, culturals o socials que han de garantir la traçabilitat dels assistents als actes que organitzen, assumint la càrrega afegida que suposa la gestió que representa.
 11. Atès que la creació d’un certificat verd local ajudaria a homogeneïtzar la quantitat de sistemes actualment disponibles, i faria que tota activitat social, educativa o comercial esdevingui més segura, aportant confiança i accelerant la recuperació i no haver de fer una prova de coronavirus abans de comprar, tallar-se el cabell o fins i tot assistir a esdeveniments culturals.
 12. Atès que aquests certificats locals convergiran i seran compatibles amb el futur certificat verd de la UE.
 13. Atès que la implantació d’un certificat verd local implica la col·laboració del sector de les farmàcies de la nostra ciutat, les quals poden aportar la solució de validar aquests certificats temporals.
 14. Atès que fomentant la creació d’un ecosistema d’activitat segura ajudem a enfortir el nostre teixit econòmic i social, i que el dotem d’una eina que ajudaria a superar un futur episodi com el que vivim actualment.

 

Per tot l’exposat, el nostre grup proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents

ACORDS

 

 1. Que l’Ajuntament de Sant Cugat impulsi un espai d’activitat segura que permeti acompanyar la recuperació.
 2. Que implanti un sistema digital de certificat verd segur que ajudi en la gestió d’aquesta recuperació.
 3. Que doti de tests ràpids les farmàcies de Sant Cugat perquè puguin fer de centres certificadors de la població de Sant Cugat.
 4. Que doti d’eines digitals per a la lectura dels certificats verds digitals que adoptaran comerços, empreses, instal·lacions públiques, entitats culturals, entitats esportives.
 5. Que doti de recursos aquesta iniciativa per fer que pugui arribar a la totalitat de població de Sant Cugat i no generi desigualtat.

Sant Cugat del Vallès, 11 de maig de 2021

 

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ