Junts per Sant Cugat proposa millorar la gestió dels Ertos

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A UNA MILLOR GESTIÓ DELS ERTOS

 

EXPOSICIÓ DE FETS

  1. Atès que el 14 de març de 2020, amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19 provocant estrictes i necessàries mesures de confinament i l’aturada general de l’economia, el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret 463/2020 pel qual s’acordava la declaració d’estat d’Alarma, després que en els darrers dies el Govern de Catalunya ja hagués acordat fortes mesures restrictives de la mobilitat i de confinament com fou el cas d’Igualada. Aquestes mesures provocaren un fort sotrac en les economies domèstiques a causa del tancament d’empreses, el comerç no essencial, restant aturada la major part de l’activitat econòmica.
  2. Atès que aquell decret s’ha anat prorrogant de tal manera que aquella declaració d’Estat d’Alarma inicial encara restaria vigent fins el proper dia 9 de maig de 2021, moment en que les administracions hauran de recórrer a algun altre instrument legal si el que es pretén és seguir lluitant contra la propagació del virus amb mesures restrictives com les que s’han anat aplicant fins ara.
  3. Atès que a Sant Cugat, segons uns informe de Sant Cugat Empresarial de l’impacte econòmic de la segona onada, 4 de cada 10 empreses s’han vist obligades a aplicar ERTOs (33% del total de les empreses) o fer una reducció de plantilla (6,7%). A més en l’estudi constata el col·lapse del Servei Espanyol d’Ocupació (SEPE), ja que el 63% de les empreses santcugatenques tenen coneixement que els seus treballadors i treballadores han patit problemes amb la gestió i cobrament de les prestacions d’atur.
  4. Atès que segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 2 de Març de 2021, s’han presentat a Catalunya 98.137 expedients de regulació temporal d’ocupació que han afectat a un total de 718.820 persones treballadores.
  5. Atès que aquesta enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTOs, els tràmits d’acomiadaments i finalitzacions de contractes que s’han produït han desbordat els serveis públics d’ocupació. En múltiples ocasions, el cobrament dels ERTO sovint ha estat amb retards i amb quantitats diferents a les que tocarien, amb els corresponents problemes que suposa regularitzar la situació.

 

Per tots aquests motius, el nostre grup proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS

PRIMER. Reconèixer l’esforç que milers de persones – treballadors , autònoms , restauradors, comerciants, firaires i d’altres treballadors dels sectors de la cultura, la restauració, l’oci i el comerç del municipi – han fet fins ara per poder adaptar-se a la situació econòmica actual i a les mesures decretades des dels diferents governs per tal d’aturar la pandèmia.

SEGON. Instar al govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les persones afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata i a millorar de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu que es resolguin amb urgència totes les incidències i reclamacions.

TERCER. Sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que promogui les reformes necessàries per evitar que els beneficiaris de prestacions per desocupació percebudes com a conseqüència d’un ERTO tramitat a causa de la pandèmia no es vegin perjudicats a efectes de la declaració de l’IRPF de l’any 2020, de manera que no se’ls obligui a realitzar una declaració automàtica pel fet d’haver tingut dos pagadors.

QUART. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la Generalitat, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers Socials i Família i els d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a cadascun dels seus grups parlamentaris, a les Associacions empresarials i comerciants de Sant Cugat del Vallès, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Sant Cugat del Vallès, 11 de maig de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ