Junts per Sant Cugat proposa millorar la convivència ciutadana en horari nocturn

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN HORARI NOCTURN A L’AVINGUDA CERDANYOLA I ALTRES CARRERS

Exposició de fets

Atès que la zona de l’entorn de Can Solà concentra nombroses activitats formals i informals d’oci nocturn que atreuen milers de persones cada cap de setmana i vigília de festiu. Les problemàtiques (acumulació de residus, brutícia, comportament saludables, model d’oci…) que això genera han estat àmpliament tractades, tot i que encara pendents de la posada en marxa de mesures pal·liatives que algun dia han d’arribar.

Atès que no ha estat tan tractada la qüestió de la problemàtica que es genera a les àrees residencials urbanes properes i les que canalitzen la major part del flux de les persones que marxen d’aquest espai de concentració d’oci nocturn a altes hores de la matinada. El barri de Torreblanca, l’Avinguda Cerdanyola i l’eix Monestir – Lluís Millet són segurament les zones més afectades per generació de soroll, actituds incíviques, problemes de seguretat i altres, amb les conseqüents queixes veïnals que van remetent al nostre grup de forma recurrent un cop superades les restriccions derivades de la pandèmia.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de  Junts per Sant Cugat  proposem al Ple l’adopció dels següents:

 

ACORDS

  1. Procedir a recollir informació suficient al respecte sobre els itineraris més emprats en la sortida de la zona de concentració d’oci nocturn de Can Solà i les principals afectacions a la convivència ciutadana i a la seguretat de les joves i els joves que s’hi desplacen.
  2. A la vista de la informació del punt precedent, plantejar, amb la col·laboració del consell de Joves, un Pla de mesures de manera acordada amb les empreses operadores dels establiments d’oci nocturn, les associacions d’empreses i de veïns afectades i si correspon amb els operadors de transport públic. Si el Pla proposa el cofinançament de les seves mesures, tenir en consideració el llarguíssim període de tancament de les activitats d’oci nocturn derivat de les restriccions imposades per la pandèmia la seva severa afectació a la sostenibilitat de les empreses operadores.
  3. Plantejar com a possibles actuacions:
  • l’establiment d’un servei de transport col·lectiu (públic, privat o mixt) la versió més eficient del qual podria ser el de la connexió amb l’estació de Sant Joan de FGC que a banda de millorar la connectivitat de la zona i fer-la més segura i endreçada evitaria almenys en part el flux de vianants que es desplacen fins l’estació de Sant Cugat – Centre.
  • Instaurar una aplicació del tipus M7 CITIZEN SECURITY (que ja funciona a ciutats com Vic, Olot, Sant Just…) que permeti fer xarxa veïnal i alertar de possibles situacions de perill, emergències, incidències…
  1. Comunicar aquesta moció al Consell Escolar, al Consell de Joves, associacions veïnals, de comerciants i empresarials, al Gremi de Restauració, als instituts i a les universitats properes a la nostra ciutat.

Sant Cugat del Vallès, 30 de març de 2022