Demanem al govern local que convoqui la Taula de Mobilitat

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER CONVOCAR LA TAULA DE MOBILITAT

EXPOSICIÓ DE FETS:

 

  1. Atesos els nombrosos canvis en la mobilitat de Sant Cugat que s’han anat succeint en els darrers mesos.
  2. Atès que el Govern municipal ha presentat un pla de mandat que inclou, com a acció a dur a terme, l’elaboració d’un nou pla de mobilitat pel nostre municipi.
  3. Atès que la mobilitat és un tema important i sensible que afecta la ciutadania i l’activitat econòmica entre altres.
  4. Atesa la importància de garantir que la mobilitat sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient en totes aquelles actuacions que es duguin a terme.
  5. Atès que la participació ciutadana és cabdal a l’hora de determinar les millors accions a dur a terme en els nostres barris, ja que atendrà millor la realitat de l’entorn i les necessitats dels veïns i veïnes de Sant Cugat.

D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat sol·licitem al ple que prengui els següents:

 

ACORDS

 

  1. Que el Govern municipal convoqui la Taula de Mobilitat per valorar les mesures preses fins ara i comenci a treballar el nou pla de mobilitat anunciat pel govern en el seu pla de mandat.

 

Sant Cugat del Vallès, 26 d’agost de 2020

 

DESCARREGA`T LA MOCIÓ