Comunicat de Junts per Sant Cugat davant la decisió del Tripartit d’encendre la il·luminació de Nadal el 12 de desembre.

Davant la informació que el Tripartit ha fet arribar a algunes associacions de comerciants de la ciutat, on es vincula el punt tractat el passat Ple d’Octubre (acordat per unanimitat per tots els grups polítics) amb la decisió presa pel govern municipal que la data d’encesa de la il·luminació de Nadal sigui el pròxim dia 12 de desembre, des del Grup Municipal de Junts per Sant Cugat volem fer les següents consideracions:


El punt votat a favor pel nostre Grup Municipal representa una millora per l’enllumenat nadalenc, tant pel que fa l’eficiència com per l’ampliació del servei. Entenem que és un fet positiu pel sector del comerç com per la ciutadania en general. En cap cas el punt votat incorpora cap data d’encesa, ni d’apagada, decisió que correspon exclusivament al govern Tripartit de l’Ajuntament de Sant Cugat. Ens referim al punt: “Proposta d’aprovació de modificació presentada pel Servei de Manteniment Urbà per enllumenat nadalenc en relació al contracte mixt de gestió energètica de l’enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de trànsit urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova -renovació i millores programades- per l’enllumenat públic i elements del trànsit de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Exp. 74/2013 – 21176/2017) “

Junts per Sant Cugat som conscients que l’encesa d’il·luminació representa una despesa, però amb l’adopció de tecnologia LED a la il·luminació i, per altra banda, la voluntat de donar suport i fer costat al teixit de comerç local, valorem que el cost que pot suposar una encesa de llums de Nadal podria representar menor que moltes altres campanyes de foment del comerç però, en canvi, esdevenir més efectiu.

Creiem que la decisió d’encesa i durada de la il·luminació de Nadal hauria de ser consensuada prèviament sempre amb el sector comercial.

Junts per Sant Cugat ens posem a disposició del conjunt del teixit comercial santcugatenc per qualsevol aclariment sobre aquest o cap altre punt, i davant de qualsevol situació on puguem ajudar a enfortir el conjunt del teixit comercial i empresarial de la ciutat.

El Grup Municipal de Junts per Sant Cugat, prèviament a aquest comunicat, hem parlat amb la Presidenta de Sant Cugat Comerç i diversos comerciants de la ciutat per aclarir la informació errònia que per part del Tripartit s’ha traslladat als comerciants. Aquestes explicacions han estat agraïdes, i hem traslladat a Sant Cugat Comerç la petició que facin arribar l’aclariment al conjunt dels seus associats.

 

 

Sant Cugat del Vallès, 25 d’octubre de 2022.