Carmela Fortuny: “No esteu soles”

Des de fa molts anys, als voltants del 25 de novembre es proposen a la ciutat un munt d’activitats de sensibilització i lluita contra la violència masclista.

En aquesta lluita, els primers a posar-hi recursos van ser els ajuntaments, a Sant Cugat també. L’any 2000 es va crear el servei municipal DonaInformació el qual va posar en marxa un programa d’atenció per a les dones que patien violència masclista. De forma pionera també es va impulsar la creació d’una comissió interdisciplinar de la qual en formaven part els cossos de seguretat, l’àmbit jurídic, l’educatiu, el social, el sanitari i les entitats de dones de la ciutat, tots amb un objectiu comú, millorar l’atenció i evitar la doble victimització de les dones. Anualment, la comissió, generava un informe amb totes les dades recollides des dels diferents sectors, dades que servien per a poder orientar les polítiques i dimensionar els serveis.

Aquell servei d’atenció pioner, avui forma part de la xarxa de punts d’atenció municipals i el coneixem amb les sigles SIAD. Els serveis evolucionen i s’adapten per a ser útils a les necessitats de les dones. Així mateix, les lleis també han anat canviant, i avui reconeixen noves formes de violència masclista com són la vulneració de drets sexuals, la violència de 2n ordre, la vicària, la digital, la violència en l’àmbit polític o la violència institucional per la qual cosa caldrà adaptar, de nou, els protocols d’atenció així com dimensionar els serveis especialitzats i actualitzar els materials divulgatius.

Posem-hi tot l’esforç, cada dia, durant tot l’any i des de tots els àmbits per acompanyar a les dones que pateixen qualsevol mena de violència. Han de sentir que no estan soles ni abans, ni durant ni després. Acompanyem-les mentre maldem, també, per eliminar el masclisme de la nostra societat i construïm una societat d’iguals on les dones puguem viure plenament i sense por en qualsevol dels àmbits i espais on ens movem.

Carmela Fortuny
Regidora i portaveu del grup municipal de Junts per Sant Cugat

Article publicat al NacióDigital