Àngel Segura: “Acció climàtica; actuem ja!”

La humanitat estem destruint el nostre planeta i el futur de les pròximes generacions. No podem esperar més, necessitem aturar de forma urgent, dràstica i contundent les emissions de CO2 (i més gasos d’efecte hivernacle) i els nivells de contaminació ambiental. Si no actuem ja, la Terra superarà el llindar dels 1,5 °C pel 2030, l’anomenat punt de no retorn. Aquesta seria una dada catastròfica que desencadenaria uns desastres en cadena sense precedents. Ens hi juguem el futur de la vida al nostre planeta.

Superar el punt de no retorn accentuaria de manera completament descontrolada, molt més ferotge, nefasta per la vida i provocaria centenars de milers de morts i milions de refugiats climàtics. Els desastres climàtics que lamentablement ja estem patint no serien comparables en magnitud ni freqüència; la situació seria molt més volàtil i letal.

Necessitem posar les polítiques climàtiques al centre de l’acció política. Perquè les polítiques pel clima són assegurança de futur, tota una política social de primer ordre. Els Fons europeus de reconstrucció són una oportunitat pels governs per prioritzar l’Agenda verda.

De la triple crisi actual provocada per la Covid-19 (econòmica, social i sanitària) estem adquirint una sèrie d’aprenentatges com a societat, entre ells que el planeta pot sobreviure sense nosaltres. Necessitem el planeta per viure, però ell no ens necessita a nosaltres. De fet, actualment li aniria molt millor sense la humanitat.

Si volem garantir el futur de les pròximes generacions, i el del nostre planeta, necessitem que tota la societat actuï per aturar immediatament la destrucció que estem provocant com a humanitat. Els científics porten més de quaranta anys advertint als governs i se’ls ha estat ignorant sistemàticament. Escoltem a la ciència, actuem en conseqüència. Informes com el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, que porten des del 1990 publicant-se, assenyalen l’enorme complexitat de la situació bioclimàtica de la Terra i la gran necessitat d’actuar a tots nivells per no arribar al punt de no retorn.

Caldrà realitzar grans canvis en un període de temps molt curt, haurem de transformar el nostre mode de vida i les bases del funcionament de la nostra societat. Però si la humanitat hem demostrat una cosa al llarg de la nostra història, és justament que tenim una gran capacitat d’adaptació a les circumstàncies. Encara som a temps, però cal amplificar l’acció climàtica a tots nivells, desplegant tota una agenda transformadora i transgressora.

Tenim molta feina per fer, som-hi!

Àngel Segura Campmany
Cap local de la JNC Sant Cugat