Albert Salarich: “Turisme en clau local”

Segons la darrera enquesta de l’European Travel Commission el desig de viatjar torna a ser fort a tota Europa i dos de cada tres europeus ja pensa en tornar a viatjar d’aqui al març de 2022. Aquesta és una de les conclusions sobre plans i preferències sobre viatges nacionals i europeus en la periódica consulta que fa la ETC. D’aquests el 49,7% dels enquestats a l’estat espanyol es decanten per els viatges domèstics i de proximitat i el 48% ho faran a d’altres paisos europeus. L’històric recent de resultats d’aquestes mostres ens indiquen que cada cop hi ha més europeus que ja no estan en “mode d’espera” per a viatjar i se senten més segurs per fer-ho.

Fa anys que Sant Cugat es prepara per a desenvolupar un paper més actiu en el desenvolupament d’estratègies que puguin aportar més visitants a la nostra ciutat. Fruit d’aquesta tasca tenim la referència del Pla Estratègic de Turisme de Sant Cugat ja iniciat en el mandat anterior que conté un inventari d’actius de la ciutat, i que recull el seu potencial turístic en molts àmbits i moltes direccions.
Pensem fermament que la nostra ciutat té una gran oportunitat davant l’estructuració i la concreció que podem fer d’aquests actius que tenim a Sant Cugat, i és amb més raó ara que necessitem recuperar i enfortir una economia local tocada quan hem d’orientar tots els nostres esforços en aquest objectiu, peró voldríem aportar unes reflexions sobre l’impuls de les accions de promoció que s’en puguin derivar els propers anys desde l’Ajuntament de Sant Cugat.

Hauriem de deixar clar perquè volem atraure visitants a la nostra ciutat. Des de Junts per Sant Cugat creiem que el turisme és un sector econòmic més que ha de generar riquesa i ocupació essencialment a l’economia urbana: cultura, comerç, hostaleria i restauració. No voldríem generar accions que ens portin a atreure visitants sense més, sinó que aquestes accions les integrem en un objectiu de ciutat.
Podem pensar en noves maneres d’atraure visitants complementant i enfortint el principal fenomen turístic de què gaudim, el turisme de negocis i les pernoctacions i efectes locomotora que genera, que es podrien i caldria potenciar intensament de manera alineada amb l’objectiu central que he mencionat abans. Cal també estructurar propostes concretes per canals (vacacional, negocis i conèixement, cultural, esportiu) on hi tenim grans oportunitats i alhora una necessitat de potenciar la vitalitat de carrers i places, col·laborant amb els operadors locals.

Ens cal també una visió nacional i internacional de Sant Cugat amb accions clares d’atracció de pernoctacions de turisme urbà de qualitat de la destinació internacional Barcelona. I dins d’aquest, també la potenciació en les visites d’un dia a la nostra ciutat. Sant Cugat pot ser una destinació magnífica de turisme per a visitants d’un dia i captar així un gran impacte favorable per al comerç i la restauració locals. Cal incrementar la inverssió i accions en aquest sentit per obtenir l’esperable retorn quantitatiu d’impacte positiu en l’economia urbana que tots n’esperem.

Som-hi Sant Cugat, fem-ho junts!

Albert Salarich
Regidor de Junts per Sant Cugat

Article publicat a Cugat.cat