Albert Salarich: “Expulsar la indústria? No gràcies!”

Amb conceptes com el de generar “una nova centralitat” és com ens han introduït aquesta darrera setmana el primer projecte urbanístic del govern tripartit ERC-PSC-CUP. La idea és desenvolupar dues torres d’onze plantes d’habitatge residencial i comercial en un espai actualment destinat a sol industrial que pertany al polígon de Can Magí. 

No sembla que fos un projecte prèviament planificat pel govern i sembla fruit de la improvisació. Si no fos així hauria d’anar acompanyat d’un pla que expliqués quina és la nova orientació que li volen donar al polígon de Can Magí que motiva expulsar aquest espai destinat a generar activitat econòmica del nostre municipi. 

La present crisi que ens toca viure ha posat de manifest que les economies industrials han mostrat més fortalesa per afrontar la recessió que no pas les economies basades en altres activitats i el cas d’Alemanya n’és l’exemple més clar. És a la indústria on es generen la majoria dels avenços tecnològics que estan en la base de la productivitat econòmica i representa més del 50% de les exportacions realitzades per les economies desenvolupades. 

La indústria proporciona els llocs de treball de més qualificació, més estables i més remunerats del conjunt de l’economia. La nostra ciutat és com és gràcies també a l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa. Sant Cugat i voltants ja és una centralitat en indústria i en coneixement, i el que hauria de preocupar a l’actual govern municipal en plena 4a revolució industrial és atraure projectes que rellancin la ciutat cap amunt omplint els espais de sol industrial que tenim, generant ocupació de qualitat, i entrant de ple a envoltar-se de més d’indústria 4.0. 

No veiem encertat generar una nova centralitat que n’afebleix o bé en pot expulsar una altra, quan la ciutat disposa ja de sol disponible per desenvolupar habitatge residencial en altres indrets.

Albert Salarich
Regidor de Junts per Sant Cugat

Article publicat a Cugat.cat