Albert Salarich: “Ciutadania saludable”

La pràctica fisicoesportiva té una funció cada vegada més rellevant dins del portafoli  de serveis públics que un ajuntament posa a disposició de la seva ciutadania.

Segons apunta el cercle de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona, del foment d’aquesta pràctica, el govern local pot influenciar positivament en el teixit social en: la millora de la qualitat de vida de les persones i de la seva salut, en la potenciació de les relacions socials en la comunitat i en el foment de l’associacionisme i l’esport de competició.

La O.M.S. ens diu que un 60% dels 35 milions de defuncions són degudes a malalties cròniques entre les quals destaquen les cardiovasculars, el càncer, les malalties respiratòries cròniques i la diabetis. Entre els principals factors de risc de les malalties cròniques hi ha: una alimentació inadequada, la INACTIVITAT FÍSICA i el consum de tabac.

Per a lluitar-hi adequadament la O.M.S. va aprovar en el transcurs de la 57 assemblea mundial de la salut (2005) la: “Estratègia mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut” es va valorar que per cada 1 euro invertit de manera exclusiva en promoció esportiva es produeix un estalvi aproximat de 50 euros en salut, acumulats en 15 anys. Actualment i la situació de postpandèmia ens està deixant escenaris d’increment del sedentarisme i salut mental on la pràctica esportiva hi pot posar solució.

Sant Cugat té un volum de població jove considerable (20.000 hab. aprox.) i podem incidir positivament en l’alfabetització física d’aquests, i, per tant, amb una futura ciutadania saludable. Aquesta tasca no pot abordar-la l’administració tota sola, i en aquest sentit l’esforç que fan les entitats esportives en aquest tema, el teixit associatiu i la col·laboració publicoprivada és important a la nostra ciutat. Prop del 60% de l’esforç d’alfabetització física el realitzen aquests col·lectius indispensables per potenciar i/o consolidar el foment de l’associacionisme i l’esport, així com la potenciació de millor convivència entre diferents segments de la població.

A Sant Cugat comptem amb el Pla Estratègic de l’Esport, eina creada durant l’anterior legislatura i que ens ajuda a tenir una visió analítica de l’esport de Sant Cugat. Presenta també una diagnosi treballada de la situació de l’esport i aquells aspectes de millora. Es va elaborar amb una àmplia participació del sector, temps i recursos, i el va votar i aprovar el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Durant el mandat actual hem presentat mocions per posar damunt de la taula el Pla estratègic, amb la intenció que el govern actual pugui afrontar aquells aspectes de millora que recomana el Pla estratègic. En volem destacar tres que considerem fonamentals.

– El principal punt de millora de fons que proposa el Pla estratègic és el pressupost d’esports de Sant Cugat, tant el dedicat a la promoció de l’esport (tasca que fan majoritàriament les entitats esportives) com el dedicat a les instal·lacions.

– El segon punt és poder disposar de més espais per a la pràctica esportiva.

– I el tercer punt rellevant per a nosaltres és la crida a reconèixer l’impacte de les polítiques de promoció de l’esport que suggereix un itinerari d’alfabetització física que ha de formar la ciutadania més jove 5-20 anys (esport de base).

El Grup Municipal de Junts per Sant Cugat durem al proper ple del mes de gener una iniciativa que permeti incrementar l’esforç pressupostari dedicat a l’esport de la nostra ciutat i aconseguir igualar el pressupost d’esports de Sant Cugat amb la mitjana de la província de Barcelona i de Catalunya.

Duem aquesta moció amb la voluntat d’assolir acords amb la resta de grups polítics del consistori, tant aquells que són al govern com els que estem a l’oposició. Ens agradaria obtenir un consens i que aquesta visió conjunta del que volem per a l’esport de Sant Cugat ens permeti treballar amb una mirada llarga amb la qual puguem aconseguir una ciutat i ciutadania saludables.


Albert Salarich

Regidor de Junts per Sant Cugat

Article publicat a Cugat Media