A favor de retirar la medalla d’or de Sant Cugat a Juan Carlos I

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CUGAT, ERC-MES, CUP PER A LA RETIRADA DE LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL REI EMÈRIT JUAN CARLOS I que defensarem al ple municipal del 16 de novembre:

Atès que en data 3 d’agost de 1977 el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va atorgar la medalla d’or a l’anterior Rei Juan Carlos I.

Atès que aquell Ajuntament encara era un consistori predemocràtic, fruit del règim franquista i conseqüentment no representatiu de la voluntat dels santcugatencs i santcugatenques.

Atès que la monarquia és una institució molt poc exemplar, la majoria de la societat catalana tenim molt clar que la monarquia espanyola és un règim imposat i hereu del franquisme que no està sotmès a cap control democràtic, no reflecteix la realitat social, ja que ostenta privilegis, palaus i sous desmesurats, corrupta i opaca.

Atès que la monarquia borbònica espanyola s’ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres dècades, pels seus escàndols.

Atès que darrerament i en plena crisi sanitària i social, l’actual rei Felip VI va admetre l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.

Atès que les investigacions apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Emèrit en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament d’armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros.

Atès que, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat, el rei emèrit anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.

Atès que aquesta “fugida d’Estat” per sí mateixa implica el reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia monàrquica.

Atès el poc arrelament de la figura del Rei Juan Carlos I en Sant Cugat del Vallès, com ho demostra el que cap espai dedicat a la figura de la corona consta en el nomenclàtor municipal. I que ja es va retirar en el seu dia el nom de la Plaça del que avui és la Plaça 1-O per acord del Ple Municipal.

Atès que la monarquia espanyola, personificada per la figura de l’actual Rei Felipe VI, és va desligitimar, el 3 d’octubre de 2017, avalant la violència contra el poble de Catalunya, pel simple fet de voler exercir el dret elemental al vot i, a expressar per aquest sistema la seva voluntat democràtica d’exercir el seu futur com a Estat.

Atesa la falta d’exemplaritat de la monarquia espanyola i la seva arrel franquista i antidemocràtica, de la seva persistència i de la manca de voluntat de canvi.

Atesa la petició de l’Associació Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès de data 16 d’octubre de 2020.

Els grups municipals d’ERC-MES, CUP i JUNTS PER SANT CUGAT proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord.

ACORD

ÚNIC.- Retirar la medalla d’or de la ciutat de Sant Cugat del Vallès atorgada pel Ple de l’Ajuntament en data 3 d’agost de 1977 a l’actual Rei Emèrit Juan Carlos I.

 

Sant Cugat del Vallès, a 27 d’octubre de 2020

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ