Marc Ledesma: “Habitatges i més habitatges”

L’accés a l’habitatge ha esdevingut en els darrers anys un veritable problema social que requereix d’actuacions urgents i contundents per part de totes les administracions. És per aquest motiu que recentment el Parlament ha aprovat la Llei de Regulació dels Lloguers que tindrà una afectació directa sobre Sant Cugat.

Caldrà veure quins seran els resultats de l’aplicació d’aquesta nova llei, però el que és evident és que ens trobem davant d’una gran manca d’oferta enfront una gran quantitat de demanda i que per tant la solució no pot passar per l’aprovació d’una nova llei i prou, sinó que ha d’anar molt més enllà.

Una bona iniciativa és l’impuls de la creació de cooperatives locals d’habitatge als diferents barris de la ciutat, com ara el projecte de Les Cases dels Mestres a La Floresta que si tot va bé iniciarà les obres aquesta mateixa tardor. Però així mateix també és important fer una aposta pel co-habitatge que hauria de permetre la implantació de noves formes d’habitatge compartit sobre finques particulars.

En qualsevol cas el que cal aconseguir és un creixement exponencial del parc públic de lloguer construint-ne sobre sòls públics; i també sobre sòls privats mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament. Paral·lelament, s’ha d’establir mecanismes de col·laboració público-privada per garantir que una part dels nous pisos construïts d’iniciativa privada siguin protegits en règim de lloguer.

Només augmentant significativament el nombre d’habitatges disponibles en la major brevetat de temps possible, contribuirem en la reducció natural dels preus dels pisos de lloguer.

Marc Ledesma
President JNC de Sant Cugat

Article publicat al TOT Sant Cugat