No al Pla especial de protecció del Parc de Collserola per evitar l’extinció de Sol i Aire

Els 10 consellers del grup metropolità de Junts per Catalunya votaran en contra del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) que afecta el barri de Sol i Aire de Sant Cugat al ple del consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El ple del consell metropolità se celebrarà aquest dijous 28 de maig telemàticament amb la participació dels 90 consellers dels 36 municipis de l’AMB. Els dos consellers de Sant Cugat són els regidors de Junts per Sant Cugat, Joan Puigdomènech i Cristina Paraira. Serà Puigdomènech qui intervindrà demà en nom del grup metropolità de Junts per Catalunya.

La declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola de 2010 va establir els límits del Parc i va identificar les construccions que quedaven fora d’ordenació en el seu interior. També va identificar determinats nuclis habitats amb la denominació Espais de Regulació Especial (ERE) com a susceptibles d’un tractament urbanístic “detallat”. Els municipis afectats ho vam valorar com a una oportunitat.

La pràctica a peu de territori ens han demostrat que les persones que viuen als ERE, on no es permet noves edificacions ni ampliacions de les existents, tenen un compromís de “cura del territori més proper”. Ho han demostrat en l’atenció al foc en diverses ocasions mitjançant grups d’autoprotecció, garantint la neteja i seguretat quan persones alienes presenten actuacions incíviques els caps de setmana, com a comunitats amb un nivell alt de cohesió social i ajuda mútua, com a col·laboradors dels diferents agents de protecció del Parc, etc.

En aquest sentit, Sant Cugat no té més que paraules d’agraïment i reconeixement cap a aquesta funció, perquè sabem com és de difícil el manteniment d’un Parc com el de Collserola, amb un nivell tan alt d’ús per la ciutadania. A vegades l’urbanisme a l’engròs oblida la recomanació que en el nostre cas es desprèn del decret de Parc Natural en què se’ns encarregava tractar aquestes zones puntuals amb un urbanisme de “detall”, amb un urbanisme en contacte amb la realitat.

Creiem que l’extinció d’un nucli habitat amb un compromís potent de “cura del territori” no pot està lligat a un termini temporal ni a altres consideracions, sinó lligat a l’existència d’aquest compromís. És el més raonable i convenient. Aquest criteri ha estat modificat en el text refós, i, en particular, en la nova redacció de l’article 54 de la normativa.

En el seu dia, es va aprovar per unanimitat al consell metropolità el text original, tant l’aprovació inicial com la provisional del PEPNat com la modificació del PGM associat. Però NO estem d’acord en les modificacions introduïdes pel text refós del PEPNat i, per tant, demà hi votarem en contra.

La mateixa Associació de Veïns de Sol i Aire va demanar a tots els grups polítics del consell metropolità la votació en contra del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).