Cal garantir una oferta d’oci segura per als joves

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A QUE DES DE L’AJUNTAMENT ES FACILITIN NOVES INICIATIVES EN L’ÀMBIT DE L’OCI PER AL JOVENT DE LA CIUTAT

EXPOSA

Atesa la greu situació de crisi que vivim actualment i que afecta greument diferents sectors, entre ells, el de la Restauració, que manifesta la seva preocupació per la viabilitat de la recuperació dels seus establiments.

Ateses totes les indicacions sanitàries de mantenir distàncies mínimes entre persones, a més d’extremar les precaucions higièniques, i que aquestes indicacions restringeixen severament els aforaments dels locals d’oci, afavorint que, en el moment de la seva reobertura, molts assistents en quedin a l’exterior i es puguin produir situacions de risc per la seguretat de les persones, cosa que també preocupa el gremi.

Atès que el teixit associatiu de Sant Cugat ha hagut de limitar severament les seves activitats ordinàries, fet que ha provocat una greu mancança, no únicament pel que fa als diferents projectes que duen a terme, sinó també en la funció socialitzadora i la cohesió per la que treballen, dia a dia ,i que enriqueixen el conjunt de la societat santcugatenca.

Atès que el jovent de Sant Cugat fa ja 3 mesos que no té gaires opcions d’oci fora de llurs respectius domicilis i que fa poc que ja poden començar a sortir de nou al carrer, retrobar-se i socialitzar-se en persona en franges horàries establertes que s’aniran ampliant progressivament.

Atès que les colles de jovent es reuneixen per poder gaudir les diferents ofertes d’oci que ofereix la nostra ciutat produint-se així, habitualment, aglomeracions rellevants en diferents punts del nostre municipi que es veuran segurament agreujades per la nova situació que viuran els locals d’oci en relació amb el seu aforament i una proposta d’activitats per part del teixit associatiu encara incert.

Ateses, doncs, les evidents actuals limitacions en l’oferta d’oci pel jovent de Sant Cugat que té entre 16 i 30 anys.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del 15 de juny de 2020 aprovi els següents

ACORDS

1.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat afavoreixi la realització de les propostes que puguin presentar tant el sector de l’oci professional com el teixit associatiu de Sant Cugat, amb la finalitat de poder organitzar una oferta adreçada al jovent, entre els 16 i 30 anys, que garanteixi, no únicament el seu gaudi, sinó també la seva seguretat en tots els sentits, sempre d’acord amb les indicacions sanitàries que hi hagi a cada moment.

2.- Que s’aprofiti aquesta oportunitat per millorar tots aquells aspectes relatius a l’ordenació dels espais, la seguretat i el civisme, amb accions que incideixin sobre la coresponsabilitat, sempre mirant de conciliar les necessitats i interessos dels usuaris, les entitats i les empreses.

Junts per Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès, 27 de maig de 2020