Ajudes directes per evitar que cap empresa tanqui

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER ASSOLIR L’OBJECTIU QUE “CAP EMPRESA TANQUI”

 

EXPOSICIÓ DE FETS

 • Atès que l’aturada de l’activitat imposada ha generat una situació en què centenars de petits negocis de la ciutat han vist aturats o, severament disminuïts, els seus ingressos. Des dels diversos nivells de l’administració ja s’han posat en marxa diferents paquets de mesures per fer front a aquesta situació. En essència, s’han previst línies d’aval per facilitar l’accés al crèdit i s’ha desplegat una normativa específica per interrompre la despesa laboral de les empreses obligades a tancar a través dels ERTO per força major. Hi ha altres suports, com ara petites línies de subvenció per a autònoms i empreses i la dotació o reforç de serveis d’assessorament i orientació per fer front a aquesta conjuntura tan difícil.
 • Atès que segons l’estudi del Laboratori AQR-Lab de la UB encarregat per la Diputació de Barcelona les estimacions per a 2020 per a municipis de mes de 70.000 habitants de la província de Barcelona, presenten a Sant Cugat com a una de les 3 ciutats amb un major decreixement relatiu al 2020 (-12,4%). Aquest decreixement implicaria una pèrdua dels afiliats a la seg. social d’un 9% (5.788 persones) a final de 2020 impactant majoritàriament en el sector serveis, indústria i construcció.
 • Atès que a Sant Cugat entre el 28% i el 43% de les empreses (unes 900 empreses) no han tingut activitat durant els 3 mesos de confinament, i el 90% no han produït.
 • Atès que les pimes i autònoms estan suportant una càrrega molt important per resistir la crisi actual sol·licitant finançament per un import mitja de 195.000 euros per empresa i que representa un 9,3% de la mitjana de la seva facturació.
 • Atès que en el primer trimestre d’aquest any 2020 ja s’han perdut més de 300 empreses al municipi i que cal també tenir en compte que moltes altres no han pogut accedir a finançament i estan en perill real de tancament. Moltes d’elles de sectors de la innovació o els serveis que aporten un valor afegit molt important per al nostre entorn.
 • Atès que la majoria de finançament implica que aquestes unitats econòmiques que sobrevisquin trigaran almenys 5 anys en poder tornar al punt on estaven abans de l’inici de la crisi actual. I que el 36% de les pimes i autònoms, prop de 1.000, hauran de fer canvis significatius provocats per la crisi actual en el seu model de negoci.
 • Atès que les pimes i autònoms representen majoritàriament un teixit que implica un alt nombre de llocs de treball. Recordem que un 55% del sector de la restauració presenta un risc real de tancament (140 establiments – 1.100 llocs de treball).
 • Atès que entre un 30% i el 40% dels negocis ha presentat ERTO als seus treballadors i d’aquests un 17,5% encara no han cobrat cap prestació.
 • Atès que un 97,4% dels autònoms creu que no son suficients les mesures anunciades per a ells.
 • Atès que des de Junts per Sant Cugat reconeixem l’esforç tècnic però constatem que el govern de Sant Cugat ha expressat públicament que treballa amb la orientació de “COMPLEMENTAR MESURES QUE JA VENEN D’ALTRES ADMINISTRACIÓNS” i considerem que donades les diferents dades que estem rebent (algunes aquí reflectides) cal anar molt més enllà i orientar les mesures actuals per reorientar cap a l’objectiu que “CAP EMPRESA TANQUI” per evitar una gran crisi social i econòmica.
 • Atès que per aconseguir que cap empresa tanqui cal no només diferir algunes de les seves despeses i aportar liquiditat, sinó també aconseguir reduir les despeses que les poden portar al tancament i a la pèrdua dels seus llocs de treball.
 • Atès que ja han passat més de tres mesos des de l’inici de les conseqüències econòmiques de la pandèmia i cal millorar l’estratègia i accelerar la seva implantació.
 • Atès que l’actual situació d’emergència és excepcional cal combatre-la amb mesures que han de ser també excepcionals.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del 15 de juny de 2020 aprovi els següents

ACORDS

 1. Que el govern municipal abandoni la limitació que ell mateix s’ha auto imposat de ser només “complementari” de les mesures que adopten altres administracions.
 2. Que vagi molt més enllà de l’aplicació de mesures essencialment pal·liatives i passi a ser decididament proactiu en l’assoliment de l’objectiu de què “Cap Empresa Tanqui” per evitar una gran crisi social i econòmica, entenent per empresa qualsevol centre de treball, de qualsevol tipus (comerç, restauració, entitats, negocis, empreses…).
 3. Que plantegi de manera decidida una política que redundi en un repartiment sostenible dels costos d’aquesta crisi de manera que no siguin només els vulnerables i l’administració els que els suportin. Cal que els més benestants (bancs, grans empreses subministradores, grans propietaris…) també aportin, en la mesura de les seves capacitats, i també en el seu propi benefici.
 4. Que es traslladi la voluntat de canvi d’orientació sorgit d’aquest Ple al treball de mesures concretes que s’estan realitzant a les diferents Comissions Informatives Especials i la resta d’àmbits de diàleg i col·laboració en marxa amb la voluntat de donar una resposta àgil i efectiva a la crisi actual.

 

Junts per Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès, 27 de maig de 2020

NOTA: Els antecedents d’aquesta moció hauran de ser actualitzats amb les dades del mes de maig de 2020.