Declaracions de Carmela Fortuny sobre possibles irregularitats en la contractació del Servei de recollida de vehicles

“Recolzo que si es detecta en la documentació possibles indicis d’irregularitats es posin en coneixement de les autoritats competents previ informe de la secretària general. Jo hauria fet el mateix.

Quan som al govern, els polítics som la darrera baula d’una llarga cadena d’informes tècnics i validacions jurídiques i financeres que sembla que el tripartit vol posar en qüestió en bloc.

L’Ajuntament disposa de dues figures essencials de fiscalització i control, la secretària general (dóna fe i garantia jurídica de tots els actes) i l’interventor (fiscalitza i dóna instruccions sobre com actuar en l’àmbit econòmic i contractual). Són la garantia i control que les coses es fan com cal.

Jo he estat alcaldessa durant un any, fins al juny del 2019. Quan el nou interventor va emetre l’informe sobre la liquidació del pressupost 2018 i em va dir que calia fer millores en tot el procediment, vaig aprovar una instruccióperquè així es fes i s’evitessin al màxim els reconeixements de crèdit. De fet, em consta que s’ha treballat en aquest sentit.

Pel que fa a la contractació, quan un concurs queda desert, com és el cas, i el servei s’ha de continuar prestant, entenc que tècnicament i jurídicament es troben les fórmules per a que així sigui mentre no es torna a licitar.  Segur que hi deu haver algun motiu tècnic de pes per motivar l’endarreriment en la contractació del servei de grua. La casuística és enorme, poden passar moltes coses no planificades i cal tirar endavant, donant resposta a les urgències i a les necessitats i serveis públics sempre sota el control de la secretaria, l’interventor i l’equip directiu i tècnic.

Imagino que el tripartit, en aquest any de mandat tampoc ha tingut temps de licitar el Servei de recollida de vehicles, per la raó que sigui. Em consta que estan estudiant la municipalització, doncs bé, mentre ho fan, el contracte continua en pròrroga forçosa, imagino, si no com estan fent els pagaments? Hauran de fer reconeixements de crèdit perquè el servei no es pot interrompre.

Les casuístiques poden ser moltes. Totes les administracions fan reconeixements de deute. No és pas il·legal, és un acte justament de transparència. La llei preveu aquesta fórmula quan es tracta de factures que no s’han pogut tramitar per la via ordinària.

Els serveis municipals estan força ben valorats  (observatori) i la satisfacció de la gent de viure a sant Cugat és molt alta. Les coses s’han fet bé, tot és millorable, i tant. Però sembla que hi ha una intenció clara d’embrutar l’anterior govern i això fa mal. És un estil de fer política. Una manera de fer”.

Carmela Fortuny
Regidora i portaveu de Junts per Sant Cugat