DOCUMENT 5. Junts per Sant Cugat elabora un paquet de propostes en l’àmbit CULTURAL per afrontar la crisi de la COVID-19

El sector cultural de Sant Cugat també està patint i patirà les conseqüències i efectes de la crisi de la Covid19. Un sector que és molt ampli i, per tant, té un pes específic molt rellevant entre el conjunt de la ciutadania de Sant Cugat. No oblidem que el pressupost que hi destina històricament l’Ajuntament de Sant Cugat a la Cultura és un dels més importants de la totalitat del pressupost municipal. Perquè invertir en cultura és invertir en coneixement, en identitat, en patrimoni, en tradició, en art, en les persones.

La cultura està lligada a la dimensió́ social. Proporciona eines per lluitar contra la pobresa, amplia les capacitats i oportunitats dels grups vulnerables, accelera la resiliència i l’arrelament, permet la participació́, l’enfortiment de la comunitat i fomenta el diàleg intercultural, la resolució́ de conflictes i la igualtat de drets.

En aquest document, el grup municipal de Junts per Sant Cugat fa un seguit de propostes per fer front a l’aturada forçada del calendari cultural de la ciutat, després de parlar amb diferents agents representatius del sector.

Per posar en pràctica aquest document, com la resta de documents presentats per Junts per Sant Cugat i lliurats prèviament al govern de l’Ajuntament de la nostra ciutat, entenem que cal el consens i unitat política de la ciutat. I el consens només s’assoleix convocant a tots els grups polítics amb representació al consistori per elaborar plegats el millor conjunt de propostes per afrontar la crisi excepcional en què ens trobem.

El document sencer de propostes és aquest que podeu consular a continuació:

5. Propostes_cultura_covid19