Presentació del Consell Local per la República

Aquest divendres 20 de desembre a les 16 h tindrà lloc a la Casa de Cultura (al costat del Monestir de Sant Cugat) la presentacióndel Consell Local per la República.

Els Consells Locals per la República són un projecte nascut per iniciativa de la societat civil. Així, el 12 de gener de 2019 l’Assemblea Nacional Catalana va acordar impulsar-ne la creació amb l’objectiu de fer República Catalana des del territori. A redós d’aquesta proposta, alguns Consells Locals van iniciar proves pilot. El 30 de setembre de 2019, els i les electes del municipi d’Amer van acordar constituir-se en Consell Local per la República. Una quarantena de Consells Locals estan en fase de constitució arreu del país, amb formes de constitució diverses.

El Govern del Consell per la República, reunit el passat 1 d’octubre, rep amb entusiasme aquestes iniciatives i acorda donar un impuls al desplegament dels Consells al conjunt del territori, establint uns criteris per establir-hi una vinculació directa.

Construint República des del poder de la gent: de baix a dalt i amb estructura nacional.

El passat 1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va votar en referèndum ser un Estat Independent en forma de República, voluntat negada i reprimida pels poders de l’Estat espanyol. En efecte, la repressió dificulta que les institucions catalanes puguin desplegar amb plena llibertat el mandat sorgit d’aquell referèndum.

Per això, tal i com ja va fer l’1 d’octubre, la ciutadania de Catalunya pren novament la iniciativa per construir poder republicà des de la seva sobirania personal i s’organitza per fer efectiu aquest mandat.

L’impuls del Consell Local

Són molts els càrrecs elegits en les eleccions municipals del passat 25 de maig que comparteixen l’objectiu de treballar per fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre al seu municipi. Ells, que tenen dipositada la confiança de les seves electores i els seus electors, esdevenen impulsors naturals i membres nats del govern local del Consell per la República del municipi.

Tanmateix, les entitats del municipi compromeses amb l’objectiu de constituir el Consell Local podran prendre la iniciativa, convidant als i a les electes del seu municipi que s’han presentat a les eleccions amb el compromís de fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre a formar-ne part, com a dipositaris que són de la voluntat de les seves electores i els seus electors.

Per aquestes raons, els Consells Locals poden ser impulsats per regidors i regidores del municipi, per les entitats del municipi i/o per persones a títol individual. En tot cas, caldrà un ampli consens entre els agents polítics i socials de la població i una convocatòria pública de la sessió constitutiva del Consell local per part d’aquests agents polítics i socials.

Casa de la República Catalana

La Casa de la República Catalana és la residència a l’exili del 130è president de la Generalitat de Catalunya, el M.H.P. Carles Puigdemont i Casamajó. També és la seu del Consell per la República Catalana.

La Casa està ubicada al municipi de Waterloo, Bèlgica, al número 34 de l’Avinguda de l’Avocat.

A la planta baixa es troben els espais de reunió i trobada del president i dels membres del Consell per la República Catalana.