Suport a la internacionalització per als agents econòmics, acadèmics, culturals i esportius

MOCIÓ DE JUNTS PER CUGAT DE SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ PER ALS AGENTS ECONÒMICS, ACADÈMICS, CULTURALS, I ESPORTIUS DE SANT CUGAT QUE ES PORTARÀ AL PLE DEL 16 DE DESEMBRE

Sant Cugat reuneix centralitat geogràfica com també singularitat del seu teixit socieconòmic, acadèmic, d’innovació o associatiu. La ciutat acull centres universitaris i tecnològics rellevants i compta amb una presència important d’equipaments i esdeveniments esportius, i amb una oferta cultural rellevant amb el monestir i l’Auditori com a referents. 

Sant Cugat reuneix unes característiques d’interès amb un potencial molt evident per a la internacionalització, al voltant de la indústria i del comerç, i especialment de la recerca i dels estudis universitaris. 

Sant Cugat reuneix eixos i indicadors d’internacionalització rellevants sota els paràmetres de selecció de sis eixos sectorials d’internacionalització, que es desglossen en onze indicadors: a) El factor sociodemogràfic (en particular, les migracions internacionals); b) Les estructures de governança de les relacions internacionals i les principals polí tiques relacionades, com ara la participacio en xarxes internacionals, en projectes europeus, la polí tica de cooperacio al desenvolupament i l’existència d’agermanaments i acords bilaterals; c) Els centres d’educacio superior i recerca; d) Els recursos en l’àmbit del turisme i els esports; e) Els recursos en l’àmbit de la cultura, i f) L’activitat econòmica amb projeccio internacional: l’activitat empresarial (exportacions i/o fires). 

En relació amb l’acció municipal, destaca la transversalitat amb la qual s’ha treballat desde l’Ajuntament les polítiques de relacions internacionals i la participació en projectes internacionals, com també en polítiques de cooperació al desenvolupament. 

Sant Cugat disposa de projecció internacional inclosa en l’organització municipal a trave s de l’ Institut de Gestio Estratègica, Promocio Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) dirigit fins ara des de la Gerència de l’Ajuntament, és l’òrgan que vetlla per l’execució de l’estratègia d’internacionalització. Amb participació en iniciatives d’àmbit europeu que han implicat l’administració local en projectes de coneixement, innovació, esportius o mobilitat entre d’altres dirigides a trobar solucions que millorin la vida dels ciutadans. Aquesta experiència i la voluntat de desenvolupar-la a través de diversses propostes i accions que pot generar l’administració local, generen el Pla d’internacionalització de Sant Cugat (juny 2017). 

D’altra banda, Sant Cugat compta també amb un fort teixit associatiu empresarial, esportiu i cultural que compta també amb experiència en iniciatives internacionals que aporten valor a la ciutat. S’han desenvolupat els darrers anys iniciatives que fomenten el coneixement de la nostra ciutat a l’exterior i que creen sinèrgies positives que es transformen en innovació, coneixement o activitat econòmica que incideix directament en els ciutadans de Sant Cugat. 

Aquesta moció pretén que aquest suport a la internacionalització sigui impulsat per l’ajuntament, creant el marc que doni suport posant-se al costat de totes aquestes associacions, entitats i actors locals, dotant pressupostariament aquelles iniciatives que generin desde la ciutat i que siguin beneficioses per a ella i molt especialment les que aportin valor en energia (eficiència i renovables), innovació, creixement sostenible, economia circular, internet de les coses, cultura i esport, àrees naturals. 

L’objectiu d’aquesta moció es dirigeix a fomentar la cooperació entre l’administració i la ciutadania, les entitats, les empreses, altres administracions, etc. com un sistema de treball real. 

També que la ciutat estigui present als principals hubs europeus de manera activa per a teixir complicitats entre iniciatives europees que arrivin al nostre teixit econòmic i associatiu, i en definitiva als ciutadans i ciutadanes aportant benestar. 

ACORDS 

√ Crear l’oficina de polítiques europees i relacions internacionals, que s’ocuparà d’informar sobre oportunitats de finançament. . 

√ Impulsar la promoció internacional de Sant Cugat creant una xarxa d’ambaixadors/es que viuen fora de Catalunya per generar oportunitats. 

√ Donar suport econòmic a trobades, debat i confluència internacional del món del comerç i de l’empresa que permeti l’intercanvi d’experiències en sectors interdisciplinars. 

√ Promoure la creació d’un segell denominació d’origen i de projecció per a aquells productes realitzats i produïts a la nostra ciutat. 

√ Impulsar nous canals que posicionin Sant Cugat i el seu centre històric internacionalment com a destinació d’Slow Tourism, de Turisme saludable i Turisme cultural, amb l’objectiu de generar activitat econòmica al teixit comercial i donar a conèixer una ciutat del coneixement, innovació i talent. 

√ Treballar per impulsar la declaració del conjunt dels 144 capitells com a patrimoni cultural de la UNESCO. 

√ Turisme esportiu: l’esport entès com a motor de dinamització econòmica i de la marca de ciutat. Potenciar la certificació y segell de turisme esportiu envers. 

√ Programa de suport a entitats esportives per a l’organització de competicions i esdeveniments esportius internacionals 

√ Incloure Sant Cugat a l’ Eurotowns que ja compta amb la participació dels municipis catalans de Girona, Manresa i Sabadell, que mitjançant el treball en aquesta xarxa aspiren a augmentar la seva visibilitat internacional, participar en projectes europeus i incidir en la preparació de la legislació comunitària en polítiques urbanes. En aquesta línia, cal destacar les actuacions de la xarxa en espais de gran incidència política com ara el Comitè de les Regions (CdR) i el Consell Europeu de Municipis i Regions (CEMR). 

√ Impulsar programes d’emprenedoria que fomentin la internacionalitzatció en totes les etapes del cicle vital, centres educatius, espais de lleure, majors de 45 anys, etc. 

√ Promoure agermanaments internacionals temàtics amb ciutats líders; mobilitat, sostenibilitat, esport, cultura, atenció a la gent gran, etc. Aquests agermanaments també haurien d’estar acompanyats de la participació ciutadana de la xarxa de coneixement 

√ Treballar la dimensió empresarial dels agermanaments amb La Haba i amb Alba. 

√ Crear la Taula per a la internacionalització, unint totes les persones representants d’associacions i entitats que fomenten la internacionalitzacio de la ciutat. Dotant-la pressupostàriament perque aquests acords puguin ser una realitat la present mandat. 

Sant Cugat, 26 de novembre de 2019