Per què a Sant Cugat paguem un nou impost?

El govern PSC-Comuns-ERC de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va decidir l’any 2018 estendre el Tribut Metropolità (TM) als 18 municipis de la segona corona per finançar la millora del transport públic, que celebrem.

El TM és potestatiu, es podria finançar la millora del transport per altres mecanismes.

QUÈ VA FER L’ANTERIOR GOVERN DE SANT CUGAT?

L’anterior govern de Sant Cugat va intentar el diàleg amb l’AMB per millorar els defectes tècnics del TM i la seva radical inequitat. Els serveis públics s’han de finançar, sí, però cal fer-ho bé.

No va quedar més remei que portar el TM al Contenciós Administratiu, també com a eina de pressió per forçar el diàleg. Només un jutge podria decretar la no imposició del TM.

QUÈ ESTÀ FENT L’ACTUAL GOVERN DEL TRIPARTIT DE SANT CUGAT?

El nou govern tripartit de Sant Cugat ERC-PSC-CUP ha anunciat la retirada del contenciós venent que han aconseguit una rebaixa per a Sant Cugat.

Això és legalment impossible i políticament impensable que l’AMB accepti una rebaixa NOMÉS per a Sant Cugat. És molt preocupant el deteriorament de la veracitat i el rigor en la gestió municipal.

Són els defectes de l’ordenança els que han donat lloc a una rebaixa molt significativa en l’expectativa de recaptació arreu, no només a Sant Cugat, òbviament.

Això també provocarà que l’AMB augmenti un 5% el TM l’any 2020 i previsiblement nous retards en la incorporació de la T-Jove i la Tarjeta Rosa (gent gran) a la tarifa plana.

A més el tripartit ha anunciat una pujada de l’IBI després de molts anys de reduccions moderades però sostingudes i ja s’anuncien retallades severes perquè els comptes de l’Estat, no quadren, com sempre.

QUÈ PROPOSA JUNTS PER SANT CUGAT?

  1. Mantenir el recurs contenciós administratiu instant a tombar la reforma del TM. Que sigui l’Ajuntament de Sant Cugat el que ens defensi a tothom evitant que cada contribuent hagi de fer-ho individualment.
  2. Almenys, si es retira el contenciós, facilitar als contribuents afectats mecanismes d’informació i models tipus de recurs.
  3. Activar els instruments de suport a persones i famílies en dificultats i a comerços i petits negocis que ja tenen pressupost des del govern anterior.
  4. Negociar amb l’AMB ja el pla metropolità de millora del transport públic.
  5. Mantenir la pressió sobre l’AMB per tal que es reformulin els seus mecanismes de finançament de forma equitativa.
  6. No pujar l’IBI. Gestionar millor, fer més amb menys.
  7. Vetllar per la veracitat en la informació que s’emet. Protegir el prestigi de l’Ajuntament i dels seus empleats públics.
  8. Reconstruir el clima que faci possible la concòrdia i l’entesa entre els grups polítics. Especialment entre els grups independentistes per posar tota la potència institucional del nostre municipi al servei de la millora de les condicions de vida de la gent, de l’eradicació de la repressió social, política i econòmica que pateix la ciutadania per part de l’Estat.

 

JUNTS PER SANT CUGAT