Moció per donar suport a la candidatura de “Sant Cugat capital de la sardana 2022/23”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ATÈS que la capital de la sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural dels territoris al nord i sud de Catalunya i Andorra, i també a promoure i projectar arreu el municipi designat com a capital de la Sardana.

ATÈS que l’Entitat Sardanista de Sant Cugat (abans Agrupació Sardanista de Sant Cugat) va néixer arran de la inquietud de promoure audicions i ballades de sardanes de forma periòdica a Sant Cugat, amb la finalitat de fomentar la sardana com a fer cultural i tradicional a la nostra ciutat, i que durant 44 edicions ha organitzat l’Aplec de la Sardana de Sant Cugat amb el suport de l’Ajuntament de la nostra ciutat.

ATÈS que l’Entitat Sardanista de Sant Cugat ha elaborat un ampli programa d’activitats com a Capital de la Sardana 2022/23, a dos anys vista de la celebració com preveu la Confederació Sardanista de Catalunya.

ATÈS que l’Entitat Sardanista de Sant Cugat programa mensualment a la nostra ciutat una ballada de sardanes amb el suport de l’Ajuntament i realitza anualment cursos per ensenyar a ballar sardanes.

ATÈS que les diferents juntes i socis de l’Entitat Sardanista han treballat i treballen per promoure el ball de la sardana a Sant Cugat.

ATÈS que des de Junts per Sant Cugat donem suport a totes les entitats de Sant Cugat que amb la seva tasca altruista mantenen viva la Cultura Popular i, per tant, la memòria històrica de les nostres tradicions.

És per totes aquestes raons que proposem al Ple municipal del 21 d’octubre l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Donar total suport a la proposta de la candidatura de “Sant Cugat capital de la Sardana 2022/23” promoguda per l’Entitat Sardanista de Sant Cugat, facilitant la logística i els recursos necessaris així com l’acompanyament tècnic per dur a terme els actes programats.

Segon.- Comunicar el suport a la candidatura de “Sant Cugat capital de la Sardana 2022/23” a la Confederació Sardanista de Catalunya abans del 17 de novembre de 2019, data de finalització del termini per fer la sol·licitud corresponent.

Tercer.- Reconèixer la tasca de l’Agrupació Sardanista de Sant Cugat, primer, i de l’Entitat Sardanista de Sant Cugat, actualment, en favor de la Sardana a Sant Cugat organitzant ballades mensualment i, durant 44 edicions, organitzant l’Aplec de la Sardana de Sant Cugat, entre altres activitats i concerts vinculats amb el món de la sardana.

Quart.- Comunicar aquests acords a la junta de l’Entitat Sardanista de Sant Cugat.

Sant Cugat, 1 d’octubre de 2019