Moció de suport a la declaració del “Parlament de les Dones”

 • 1. Atès que l ’1 de juliol la cambra del Parlament va acollir el «ple» del «Parlament de les Dones» coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing.
 • 2. Atès que el “ple” va permetre revisar de manera integral els progressos aconseguits i els reptes pendents amb relació a l’aplicació de la Declaració i de la Plataforma d’Acció de Beijing.
 • 3. Atès que es treballarà en sis grups de treball, que coincideixen amb els eixos del pla d’acció de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Bejing.
  1. Drets humans de les dones
  2. Dret a l’educació i la cultura
  3. Drets laborals i econòmics
  4. Dret a la participació social i política
  5. Salut i drets sexuals i reproductius
  6. Dret de les dones i nenes a viure lliures de violències masclistes
 • 4. Atès que El Parlament de Catalunya assumeix i fa seva la declaració del «Parlament de les Dones» per acord de tots els grups parlamentaris i que el text es llegirà al ple del 24 de juliol com a declaració institucional.

El Grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’aprovació dels següents

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport i adhesió de l’ajuntament de Sant Cugat a la declaració del “Parlament de les dones”.

Segon.- Fer lectura al Ple del dia 22 de juliol de 2019 de la declaració del “Parlament de les Dones

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Parlament de les Dones, al Consell Nacional de les Dones de Catalunya.