Moció per declarar Sant Cugat en situació d’emergència climàtica i ambiental

1. Atès que el 14 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un Acord declarant la “situació d’emergència climàtica i ambiental de
Catalunya”.
2. Atès que el recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (PCC-2018) sobre els 1,5 graus, estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45% en el 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul.les pel 2050. Igualment, el darrer informe de la Plataforma
Intergovenamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosostèmics (PBES-2019),
alerta de la situació de declivi sense precedents en que es troba la natura del
planeta i l’acceleració del rati d’extinció d’espècies.
3. Atès que a Catalunya, el Tercer informe del canvi climàtic (2016) posa de
relleu les dificultats en què molts sectors i ecosistemes hauran de fer front les
properes dècades, en un clima més càlid i més sec que afectaran a tot un
seguit d’elements (pèrdua de biodiversitat, entorns urbans sovint amb nivells de
contaminació massa elevats, etc) de vital importància per la ciutadania i pel
manteniment d’una societat competitiva, justa i cohesionada.
4. Atès que la llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic, és un punt
d’inflexió i una resposta a aquest repte.
5. Atès que la societat civil està fent sentir la seva veu, exigint als governs i a
les institucions polítiques accions clares i contundents. És el cas del moviment
juvenil “Fridays for Future” també present i actiu a Sant Cugat del Vallès.
6. Atès que volem que Sant Cugat del Vallès s’uneixi a totes aquelles altres
institucions polítiques i universitats que han declarat formalment una
emergència climàtica i ambiental, perquè podem incidir en temes com la
mobilitat sostenible, la qualitat de l’aire, l’economia circular, les energies
renovables, etc
El Grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al Ple de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar formalment a Sant Cugat del Vallès en situació d’emergència
climàtica i ambiental .
Segon.- La creació, per part del Comissionat per l’emergència climàtica de
l’Ajuntament de Sant Cugat, d’una TAULA DE TREBALL PARTICIPATIVA
integrada per experts en la màteria, tècnics municipals, representants de la
comunitat educativa de Sant Cugat, del camp de la innovació així com d’entitats
i moviments locals sensibles amb el canvi climàtic i representants de tots els
grups polítics de l’ajuntament per tal de definir conjuntament els objectius i el
pla d’actuació a seguir i calendaritzar-les abans de finals de l’any 2019.
Tercer.- Dotar econòmicament de tots els recursos necessaris aquesta taula
de treball per tal d’elaborar tots els estudis mediambientals en diferents barris
del municipi, especialment al voltant de les zones escolars on la qualitat de
l’aire afecta el desenvolupament cognitiu i salut dels nostres infants.
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya,
als diferents agents de la nostra ciutat implicats i al moviment “Fridays for
Future” de la nostra ciutat.